Snel naar
Over de Engelenburgschool

De Engelenburgschool is een Prot. Christelijke school voor Primair Onderwijs en staat midden in de gelijknamige wijk in Veenendaal. De Engelenburgschool is één van de jongste van de vijf Hervormde scholen die Veenendaal rijk is.

Een school met ongeveer 100 leerlingen waar veel aandacht is voor de talenten en onderwijsbehoeften van de kinderen. Per jaar hebben we gemiddeld 3 groepen gecombineerd. De gemiddelde groepsgrootte is ongeveer 18 kinderen per klaslokaal. Een aantal ochtenden krijgen de combinatiegroepen extra ondersteuning van een tweede groepsleerkracht.

Vanaf schooljaar 2012-2013 is peuterspeelzaal Bumba gevestigd binnen de school. De thema’s van de peuterspeelzaal sluiten aan op de thema’s van de groepen 1 en 2.

De “Brede school”  van stichting Welzijn organiseert 20 donderdagochtenden verschillende activiteiten voor de ouders van onze school. Na schooltijd organiseren ze ook een aantal activiteiten voor de kinderen, zoals een knutselclub, kookles, tuimeljudo etc.

De school heeft de beschikking over een R.T.-er, een I.B-er en een I.C.T.-er. Deze houden zich bezig met resp. het helpen van kinderen die moeilijk mee kunnen komen in de klas, het coördineren van de leerlingenzorg en het verzorgen van het computeronderwijs in onze school. Onze school is een van de vijf scholen van de S.H.S. (Stichting Hervormde Scholen; www.shsveenendaal.nl) De andere vier scholen van de S.H.S. in Veenendaal zijn de Beatrixschool, Patrimoniumschool, Rehobothschool en “De Bron”.

Schooljaar 2016-2017 viert de school zijjn 50 jarig bestaan. Het thema zal zijn: FEEST