Snel naar
Identiteit

De grondslag van de stichting, die onze scholen bestuurt, is de Bijbel als Gods woord, zoals opgevat in de drie formulieren van enigheid. Deze drie belijdenisgeschriften, die naast de Bijbel worden genoemd, nemen niet de plaats in van de Bijbel, maar willen de inhoud en de verbanden van de Schrift onder woorden brengen. In de schoolpraktijk betekent dit:

  • Elke schooltijd wordt begonnen en geëindigd met gebed. (Tijdens het bidden hebben alle kinderen hun handen gevouwen en ogen gesloten)
  • Dagelijks wordt er uit de Bijbel verteld en/of n.a.v. de Bijbelverhalen een verwerking gemaakt. De kennis van de Bijbel, de Psalmen en de christelijke liederen horen tot de schoolopvoeding.
  • De christelijke heilsfeiten zoals Kerst, Pasen en Pinksteren nemen een belangrijke plaats in.
  • Alle vakken worden onderwezen in het licht van door de Bijbel aangereikte normen en waarden zoals: dienstbaarheid en verantwoordelijkheid tegenover God de Schepper, de medemens en de schepping.

Ten aanzien van alle binnen- en buitenschoolse activiteiten staan we een christelijke levensstijl, gegrond op de Bijbel, voor. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar onze schoolgids, die u ook op deze site kunt vinden.

Horen is vergeten, Zien is onthouden, Doen is begrijpen