Snel naar
Overblijven

Kinderen kunnen tussen de middag overblijven op school.. De kosten zijn € 1,50 per keer. Een overblijfkaart kost dus € 15,--., hiervan kan uw kind dus 10 keer overblijven. U kunt het geld voor het overblijven aan de groepsleerkracht geven of op maandag kopen bij juf Nootenboom.

De kinderen eten onder begeleiding van de overblijfkrachten. De overblijfleerkrachten zijn ouders van school die hiervoor een aantal cursusmomenten hebben gevolgd. De leerlingen moeten zelf gezond eten en drinken meenemen.

Tijdens het overblijven wordt er begonnen met gebed en geëindigd met bijbel lezen en danken.