Snel naar
Ouderbijdrage

Van ouders wordt een ouderbijdrage gevraagd voor extra activiteiten in het belang van de kinderen. Bijvoorbeeld sinterklaas- en kerstfeest, extra handenarbeid materialen, sportactiviteiten, etc.. Deze bijdrage is vrijwillig, maar we verwachten dat alle ouders deze betalen.

De ouderbijdrage is € 20,-- per kind per jaar. Ook vragen we een bijdrage van € 25,-- voor schoolreisje en kamp. In totaal vragen we € 45,-- per kind per jaar. Komt uw kind in de periode van 1 januari tot 31 juli op school dan geldt een bijdrage van € 25,-- per jaar voor schoolreisje en kamp.

In september krijgen alle ouders een formulier om een machtiging af te geven.