Snel naar
Verlof en verzuim

Bij ziekte is het van belang dat u de school zo snel mogelijk op de hoogte stelt. Dit kan voor schooltijd via het telefoonnr. 522810 of per email (engelenburgschool@shsveenendaal.nl) of door een briefje aan een ander kind mee te geven. Op maandag zijn we tussen 8.05 en 8.20 uur niet bereikbaar i.v.m. de weekopening van het team. Ditzelfde geldt voor de sluiting op vrijdag om 12.00 uur.

Als een kind om een bepaalde reden te laat komt, geef hem of haar dan een briefje mee met de reden. Ook wanneer uw kind niet in staat is een gym- en/of zwemles te volgen dient dat schriftelijk gemeld te worden.

Meer informatie vindt u op de pagina leerplicht.

Online verlof aanvragen