Snel naar
Leerlingenraad

Op de Engelenburgschool is een leerlingenraad opgericht. De leerlingenraad is een groep door de kinderen gekozen kinderen. Vanaf groep 5 kunnen kinderen zich verkiesbaar stellen d.m.v. een stemformulier. Deze kinderen tonen hun motivatie en talenten door in hun klas een presentatie te houden. In de groep wordt dan een stemronde gehouden, waarbij twee kinderen per groep worden uitgekozen om hun klas te vertegenwoordigen in de leerlingenraad.  

Deze kinderen bespreken namens hun klas allerlei zaken. Zo hopen wij beter inzicht te krijgen in wat de kinderen belangrijk vinden. De leden van de leerlingenraad moeten bij hun groepsgenoten erachter zien te komen wat er in de school bij de leerlingen leeft en wat zij graag zien gebeuren. Deze punten kunnen zij dan bij een vergadering van de leerlingenraad inbrengen. Er worden alleen punten besproken waar de hele school wat mee te maken heeft. Daarnaast draagt de directie ook onderwerpen aan waarover zij de mening van de leerlingenraad op prijs stellen.

De volgende kinderen zitten in de leerlingenraad:
groep 5: Imane en Jayden
groep 6: Arno en Martijn
groep 7: Dirjan en Carlijn (notulist)
groep 8: Havva en Naomi (voorzitter)

Namens de leerkrachten zijn juf Hoogeveen en juf Nootenboom aanwezig bij de vergaderingen van de leerlingenraad.

U kunt ons beleidsplan lezen over de leerlingenraad, door te klikken op de link.